Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
17.12.2018 10:40 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji