Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.228.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o. o.  do nieruchomości i budynku położonego w Sosnowcu przy ul. Targowej 7, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 7 grudnia 2018 r. – 7 stycznia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęły żadne stanowiska.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 14.01.2019 14:00