Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla CITYNET Marcin Sobala - Piotr Misiuda

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.136.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla CITYNET Marcin Sobala - Piotr Misiuda do nieruchomości i budynków w Rzeszowie przy ul. Fryderyka Szopena 35C, wchodzących w skład przedsięwzięcia deweloperskiego „Olszynki Park”.

 

W dniach 28 stycznia 2022 r. - 28 lutego 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez

  1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 9 lutego 2022 r.
  2. APK Development S.A., pismem z dnia 22 lutego 2022 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

 

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 15.03.2022 10:30