Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla CITYNET S.C.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.78.2021 o ustalenie warunków dostępu dla CITYNET S.C. do nieruchomości położonych w Rzeszowie, w obrębie ewidencyjnym nr 211 – Rzeszów, obejmującej działkę ewidencyjną nr 510/7, w tym do położonego lub wznoszonego na nieruchomości budynku pod nazwą „Wooden House”, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 25 lutego 2022 r. – 28 marca 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1.    Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 8 marca 2022 r.
2.    Piotra Kawalca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DEWELOPER APKLAN Piotr Kawalec z siedzibą w Rzeszowie, pismem z dnia 10 marca 2022 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 04.04.2022 13:40