Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla E-nernet sp. z o. o

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dla E-nernet sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Błoniu przy ul. Lesznowskiej 15 w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 30 sierpnia 2021 r. – 29 września 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 09.11.2021 10:30