Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla „East & West” Import Export Paweł Karnowski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.75.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla „East & West” Import Export Paweł Karnowski do nieruchomości i budynków w Poznaniu, zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową „Jeżyce”, w celu zapewnienia telekomunikacji.

W dniach 24 lutego 2020 r. - 25 marca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne  dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko „East & West” Import Export Paweł Karnowski z dnia 16 marca 2020 r. (opublikowano bez załącznika stanowiącego tajemnicę przedsiębiorstwa), stanowisko INEA S.A. z dnia 19 marca 2020 r. oraz stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia  10 marca 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Zbigniew Stafiej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 06.04.2020 09:25