Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Emitel S.A.

Informacja na temat wyników konsultacji projektu decyzji w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Prezesa UKE z dnia 8 lipca 2019 r. nr DHRT.WORK.6082.2.2018.373 zmieniającą i zatwierdzającą zmieniony projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych i telewizyjnych.

W dniach 27 lipca 2020 – 26 sierpnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska konsultacyjne złożone przez:
•    PSN Infrastruktura sp. z o.o. z dnia 25 sierpnia 2020 r.
•    Emitel S.A. z dnia 26 sierpnia 2020 r. (wersja jawna)
•    Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 25 sierpnia 2020 r. (wersja jawna)
•    BCAST sp. z o.o. z dnia 26 sierpnia 2020 r. (dwa jednobrzmiące stanowiska)
•    TVN S.A. z dnia 25 sierpnia 2020 r. (wersja jawna)
•    Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji z dnia 25 sierpnia 2020 r. (wersja jawna)
•    Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej z dnia 26 sierpnia 2020 r.
•    Związek Pracodawców Prywatnych Mediów z dnia 26 sierpnia 2020 r. (wersja jawna)
•    Telewizję Puls sp. z o.o. z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Koper
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.09.2020 09:10
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2020 09:20