Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.49.2022 o ustalenie warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Bydgoszczy, w tym do posadowionych na nich budynków, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „SIM” w Bydgoszczy, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 9 listopada 2022 r. – 9 grudnia 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 18 listopada 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Tarczewski
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 20.12.2022 12:50
Data ostatniej modyfikacji: 20.12.2022 14:22