Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ePM-24-online-Mariusz Podlewski

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.322.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla ePM-24-online-Mariusz Podlewski do nieruchomości i budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna w Raciborzu, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 14 stycznia 2020 r. –  13 lutego 2020 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1.      Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 22 stycznia 2020 r.,
2.      Spółdzielnię  Mieszkaniową Nowoczesna pismem z dnia 28 stycznia 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Mateusz Madejski
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 20.02.2020 15:15