Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla EURO.NET.PL sp. z o.o.

Informacja na temat wyników  postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.22.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla EURO.NET.PL sp. z o.o., do nieruchomości w Cieszynie przy ul. Ludwika Skrzypka 5.

W dniach 30 sierpnia 2021 r. – 29 września 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 20 września 2021 r.

Stanowisko zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

 

 

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 12.10.2021 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2021 11:52