Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla EURO.NET.PL sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.168.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla EURO.NET.PL sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Cieszynie przy ul. Karola Stryi.

W dniach 28 lutego 2022 r. - 30 marca 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 14 marca 2022 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 20.04.2022 11:15