Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Euronet Norbert Saniewski sp. j.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.18.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Euronet Norbert Saniewski sp. j. do nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej 81 w Białymstoku obejmującej działki o numerach 387/4, 389/4, 390/4, 391/4, 392/4, w tym do wznoszonego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 29 maja 2018 r. –  28 czerwca 2018 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 18 czerwca 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i znajdą odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 12.07.2018 15:30
Data ostatniej modyfikacji: 12.07.2018 15:34