Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla FREENET TELECOM sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dla FREENET TELECOM sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Burakowskiej 14, w tym do budynku posadowionego lub wznoszonego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 10 marca 2021 r. – 9 kwietnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko konsultacyjne. 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 16.04.2021 11:35