Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
02.06.2022 13:35 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla FreeNet Telecom sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji