Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla FreeNet Telecom sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WWM.6171.225.2021, w sprawie określenia warunków dostępu FreeNet Telecom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości i budynków w Warszawie.

W dniach 22 kwietnia 2022 r. – 22 maja 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęły żadne stanowiska.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Leszek Bujnicki
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 02.06.2022 13:35