Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla HomeNet Technologies sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.68.2020, zmieniającej „Umowę o wykonanie, eksploatację i zarządzanie publiczną siecią telekomunikacyjną na zasobach Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Białymstoku”, zawartą w dniu 13 października 2011 r. pomiędzy HomeNet Technologies sp. z o.o. a Białostocką Spółdzielnią Mieszkaniową.

W dniach 21 czerwca 2021 r. – 21 lipca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 7 lipca 2021 r. 

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 27.07.2021 10:00