Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
05.09.2019 12:00 Mateusz Madejski publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Hor.Net Polska sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji