Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla INEA S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.136.2019 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla INEA S.A. do nieruchomości położonej w Łagiewnikach, w tym do posadowionych na niej budynków oznaczonych numerami 38A i 38B, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 15 listopada 2019 r. – 16 grudnia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.
 
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 2 grudnia 2019 r.
Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Martin Stysiak
Data publikacji: 23.12.2019 15:10
Data ostatniej modyfikacji: 23.12.2019 15:37