Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla INEA S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.135.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla INEA S.A. do nieruchomości położonej w Łagiewnikach pod numerem 39, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 11 maja 2020 r. – 10 czerwca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 25 maja 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 22.06.2020 13:25
Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2020 14:00