Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla INEA S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.4.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu do nieruchomości położonej w Lwówku przy Al. Emilii Sczanieckiej 62 w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 4 września 2020 r. – 5 października 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 września 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 08.10.2020 14:45