Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla INEA S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.28.2019, dotyczącej ustalenia warunków na jakich Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Mnichowice 55 udostępni INEA S.A. nieruchomość i budynek w miejscowości Mnichowice 55, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

W dniach 4 lipca – 5 sierpnia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez: Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 22 lipca 2019 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 13.08.2019 13:05