Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Intelligent Technologies S.A.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.205.2020, ustalenia warunków dostępu dla Intelligent Technologies S.A. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

W dniach 31 sierpnia 2021 r. – 30 września 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 12.10.2021 08:30