Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ISI sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.266.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla ISI sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 31A, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 

W dniach 13 maja 2022 r. – 13 czerwca 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie.

 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 23.06.2022 15:10