Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ISTS sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.88.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla ISTS sp. z o.o. do nieruchomości i budynków w Krakowie przy ul. Włoskiej 12 oraz przy ul. Gołaśka 43 i 43a.

W dniach 11 marca 2021 r. – 12 kwietnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 17 marca 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 22.04.2021 09:25
Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2021 09:29