Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ISTS sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.162.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla ISTS sp. z o.o. do nieruchomości i budynków w Krakowie przy ul. Gołaśka 43 i 43a.
 

W dniach 22 września 2021 r. - 22 października 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 28 września 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

https://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/konsultacje-projektu-decyzji-prezesa-uke-dla-ists-sp-z-o-o-,1758.html

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 03.11.2021 14:15