Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ISTS sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.152.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla ISTS sp. z o.o. do nieruchomości, budynku oraz znajdującej się na nich infrastruktury telekomunikacyjnej w Krakowie przy ul. Weissa 16.

W dniach 14 lutego 2019 r. –  18 marca 2019 r.  Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1.    Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 26 lutego 2019 r.
2.    Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Weissa 16 w Krakowie, pismem z dnia 25 lutego 2019 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 25.03.2019 14:25