Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ITB

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WWM.6171.125.2020, w sprawie zmiany warunków dostępu dla ITB sp. z o.o. do nieruchomości i budynków w Stalowej Woli i Rudniku nad Sanem.

W dniach 18 czerwca 2021 r. – 18 lipca 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko ITB, pismem z dnia 19 lipca 2021 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Leszek Bujnicki
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 18.08.2021 14:40