Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ITV Media sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WIT.6174.6.2021, w przedmiocie zmiany umowy najmu słupów elektroenergetycznych, zawartej pomiędzy Energa Operator S.A. a ITV Media sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu.

W dniach 23 listopada 2021 r. – 23 grudnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

  1. Prezesa UOKiK, pismem z dnia 10 grudnia 2021 r.
  2. Energa Operator S.A., pismem z dnia 21 grudnia 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji Prezesa UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 29.12.2021 14:05