Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla JMDI - dostęp do kanalizacji kablowej OPL

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WIT.6174.11.2018 w sprawie ustalenia warunków dostępu do kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. (dalej „OPL”) dla  Jacka Maleszko prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JMDI Jacek Maleszko (dalej „JMDI”).
W dniach 8 sierpnia 2019 r.- 9 września 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska OPL z dnia 4 i 6 września 2019 r. oraz stanowisko JMDI z dnia 2 września 2019 r.  Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 12.09.2019 15:45
Data ostatniej modyfikacji: 12.09.2019 15:57