Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla JPK Jarosław Paweł Krzymin w Straszynie

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.21.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu do nieruchomości położonej w Straszynie przy ul. Saturna 1 w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 29 lipca 2020 r. – 28 sierpnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt prowadzonego postępowania.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 04.09.2020 11:55