Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Karol Dziecielski "Interkar komputer - serwis"

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.1.2020, dotyczącego zmiany „Umowy w sprawie wykonania i eksploatacji sieci telekomunikacyjnej”, zawartej w dniu 9 lipca 2013 r. pomiędzy Karolem Dziecielskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą INTERKAR KOMPUTER- SERWIS Karol Dziecielski a Spółdzielnią Mieszkaniową w Redzie.

W dniach 14 września 2020 r. – 14 października 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły dwa stanowiska:
-  Prezesa UOKiK, przekazane pismem z dnia 28 września 2020 r.
-  INTERKAR KOMPUTER- SERWIS Karol Dziecielski, przekazane pismem z dnia 14 października 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 28.10.2020 12:05
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020 12:12