Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
28.10.2020 12:12 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Karol Dziecielski "Interkar komputer - serwis"
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
28.10.2020 12:11 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Karol Dziecielki "Interkar komputer - serwis"
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
28.10.2020 12:05 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji