Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
18.12.2020 15:53 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Karol Dziecielski INTERKAR KOMPUTER- SERWIS
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
18.12.2020 15:50 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Karol Dziecielski INTERKAR KOMPUTER- SERWIS
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji