Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.181.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o. o., do nieruchomości w Białymstoku przy ul. Stołecznej.

W dniach 21 lutego 2020 r. – 23 marca 2020 r. Prezes UKE przeprowadził  postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 18 marca 2020 r., który nie wniósł uwag do projektu decyzji.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 03.04.2020 08:50
Data ostatniej modyfikacji: 03.04.2020 09:10