Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOBA sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.157.2019, dotyczącej dostępu Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku przy Wysoki Stoczek w pobliżu Al. Jana Pawła II, w celu zapewnienia telekomunikacji we wznoszonych budynkach. 

W dniach 17 lipca 2020 r. – 17 sierpnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko Prezesa UOKiK pismem z dnia 30 lipca 2020 r. 

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 01.09.2020 09:10