Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.175.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o., do nieruchomości położonej w Narwi przy ul. Mickiewicza 103/1, 103/2, 103/3 i 103/4, w tym do położonych na niej budynków, znajdujących się w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Narwi. 

W dniach 30 lipca 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w tej sprawie. 

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Stanowisko zostało włączone do akt postępowania.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jarosław Mrozik
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 08.09.2020 13:40