Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.241.2021, dotyczącej zmiany „Umowy o wykonanie okablowania sieci internetowej przyłączenia do Internetu na terenie posesji Piasta 13 / Słonimska 32”, zawartej w dniu 3 września 2003 r. pomiędzy Koba sp. z o.o. a Wspólnotą Mieszkaniową Piasta 13 / Słonimska 32 w Białystoku.

W dniach 25 października 2022 r. – 24 listopada 2022 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły trzy stanowiska konsultacyjne złożone przez:

  1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 8 listopada 2022 r.,
  2. Koba sp. z o.o., pismem z dnia 23 listopada 2022 r., oraz
  3. Wspólnotę Mieszkaniową Piasta 13/Słonimska 32 w Białymstoku, pismem z dnia 28 listopada 2022 r.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 09.02.2023 14:55