Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.99.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku do nieruchomości położonej w Białymstoku, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Gen. Józefa Bema 91.

W dniach 30 sierpnia – 1 października 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęło żadne stanowisko.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 15.10.2018 13:30