Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z.o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.148.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Jana Pawła II 59G.
 
W dniach 12 września – 12 października 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.
 
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE nie wpłynęły żadne stanowiska. 
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 25.10.2018 09:10
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2018 09:14