Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.86.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o., do nieruchomości i budynku w Białymstoku przy Al. Jana Pawła II obejmującej działki ewidencyjne numer 1105/26, 1105/28, 514/2 i 1104/2 w obrębie 4.

W dniach 17 października 2018 r. – 16 listopada 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez

Rogowski Development Nova sp. z o.o. Dwójka sp. k. z siedzibą w Białymstoku, pismem z dnia 14 listopada 2018 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie jest przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Teresa Suska
Data publikacji: 28.11.2018 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 28.11.2018 13:25