Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOBA sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.125.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości budynków w Białymstoku przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, zarządzanych przez Apartamenty Rogowski sp. k. w Białymstoku.

W dniach 25 stycznia 2019 r. – 25 lutego 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:
1.    Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 12 lutego 2019 r.
2.    Pełnomocnika Apartamenty Rogowski sp. k., pismem z dnia 20 lutego 2019 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 11.03.2019 13:15