Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.15.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości w Białymstoku obejmującej działki ewidencyjne o numerach 474, 475, 476, 477, 478, 479, 482, 483/1, 484/1, 485/1 i 486/1, obręb 19 – Skorupy.

W dniach 13 marca 2019 r. – 12 kwietnia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 5 kwietnia 2019 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 13.05.2019 11:30