Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o. o.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.158.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu Koba sp. z o. o. do nieruchomości i budynków w Białymstoku przy ul. Bełzy 5 i 7.

W dniach 2 lipca 2019 r. – 1 sierpnia 2019 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 25 lipca 2019 r.

Stanowisko zostało włączone do akt toczącego się postępowania.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 09.08.2019 12:00