Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s.c.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska Marta Wykpisz do nieruchomości położonej w Koninie, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku przy ul. Hiacyntowej 1 segment 3B w Koninie, stanowiących współwłasność Wspólnoty Mieszkaniowej Hiacyntowa 1 segment 3B w Koninie, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

W dniach 28 luty 2018 r. – 30 marca 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska Marta Wykpisz wyrażone w piśmie z dnia 1 marca 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 16.04.2018 13:00