Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s.c.

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz z siedzibą w Kole do nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej 14 w Koninie, w tym do posadowionego na niej budynku.

W dniach 26 marca 2018 r. – 25 kwietnia 2018 r., Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej Prezes UKE) przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

  1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 17 kwietnia 2018 r.
  2. KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz, pismem z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 22.05.2018 10:30