Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Kingi Wolskiej, prowadzącej działalności gospodarczą  pod  firmą  Kinga  Wolska  oraz  Marty  Wykpisz, prowadzącej  działalność gospodarczą  pod  firmą  Marta  Wykpisz,  prowadzących  wspólnie  działalność  gospodarczą  w formie spółki cywilnej pod firmą KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz do nieruchomości i budynku przy ul. Świętojańskiej 8 w Koninie.

W dniach 7 lutego 2018 r. – 9 marca 2018 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 lutego 2018 r. oraz przez wnioskodawcę z dnia 20 lutego 2018 r.. Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 15.03.2018 12:15
Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2018 12:30