Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Kingi Wolskiej, prowadzącej działalności gospodarczą  pod  firmą  Kinga  Wolska  oraz  Marty  Wykpisz, prowadzącej  działalność gospodarczą  pod  firmą  Marta  Wykpisz,  prowadzących  wspólnie  działalność  gospodarczą  w formie spółki cywilnej pod firmą KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz do nieruchomości i budynku przy ul. Nowiny 1 w Koninie.

W dniach 12 lutego 2018 r. – 14 marca 2018 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęło stanowisko złożone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 marca 2018 r. oraz wnioskodawcy z dnia 20 lutego 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 16.03.2018 11:00
Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2018 16:10