Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET sp. c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.74.2017, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET do nieruchomości położonych w Turku i posadowionych na nich budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

W dniach 22 listopada – 24 grudnia 2018 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska: 
1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3 grudnia 2018 r.
2. KOL-NET z dnia 20 grudnia 2018 r.

Stanowiska zostały włączone do akt prowadzonego postępowania.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 24.01.2019 11:20
Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2019 11:23