Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.3.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz do nieruchomości i budynku w Kole przy ul. Józefa Poniatowskiego 29.

W dniach 30 października 2020 r. – 30 listopada 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.
W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez
1.    Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 12 listopada 2020 r.
2.    KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz, pismem z dnia 25 listopada 2020 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania i obecnie są przedmiotem analizy Prezesa UKE, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w ostatecznej decyzji administracyjnej.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 14.12.2020 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2020 13:21