Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz

Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.122.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz do nieruchomości i budynków w Kole zarządzanych przez Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

W dniach 9 marca 2021 r. – 8 kwietnia 2021 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie.

W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez
1. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pismem z dnia 22 marca 2021 r.
2. KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz, pismem z dnia 22 marca 2021 r.

Stanowiska zostały włączone do akt toczącego się postępowania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 20.04.2021 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2021 14:16